Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Nie taki nietoperz straszny jak go maluj?

Drukuj PDF

Wiele ssakw biega, skacze, niektre p?ywaj? lub nurkuj?, ale tylko nietoperze potrafi? lata?. To w?a?nie o nich mo?na by?o us?ysze? na zorganizowanym w naszej bibliotece spotkaniu z panem Rafa?em Szkudlarkiem, chiropterologiem z Polskiego Towarzystwa Przyjaci? Przyrody "pro Natura" zamieszka?ym w Chrz?stawie Ma?ej.

W Polsce ?yje 25 gatunkw nietoperzy. Ich naturalnym miejscem zamieszkania s? dziuple, jaskinie, strychy, wie?e, ale coraz cz??ciej mo?na je rwnie? spotka? w szczelinach blokw mieszkalnych z wielkiej p?yty lub przewodach wentylacyjnych.

http://www.biblioteka-czernica.pl/

Więcej…
 

Drukuj PDF

Krynica Zdrj, 22-24 marca 2013 r.

Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura"

Konferencja odbywa si? w ramach projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce konferencji:

Centrum Szkolenia LZD w Krynicy Zdroju, ul. Ludowa 10 (www.krynica.ur.krakow.pl).

Cel:

Celem konferencji jest szeroka wymiana do?wiadcze? na temat czynnych metod ochrony nietoperzy, realizowanych przez r?ne podmioty, w odniesieniu do r?nych gatunkw tych zwierz?t. W trakcie obrad zaprezentowane zostan? wykonywane w ostatnim czasie dzia?ania ochronne na rzecz nietoperzy, ich ocena skuteczno?ci, aktualny stan wiedzy na temat poszczeglnych gatunkw, odb?dzie si? tak?e dyskusja i wymiana opinii. W szczeglno?ci organizatorzy, chc? przedstawi? dzia?ania realizowane w ramach projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Więcej…
 

Zimowe liczenie nietoperzy 2013

Drukuj PDF

Zima to dla nietoperzy okres odpoczynku, a dla chiropterologw wzmo?onej aktywno?ci. Na prze?omie stycznia i lutego wi?kszo?? polskich chiropterologw wyrusza w teren liczy? nietoperze.

Liczenie jest wa?ne, bo w ten sposb mo?na sprawdzi? jak si? maj? podkowce, gacki, nocki, mopki ,mroczki i inne gatunki nietoperzy. Systematyczny monitoring pozwala stwierdzi?, czy stan liczebny i sk?ad gatunkowy nietoperzy na danym terenie nie uleg? zmianie.

Nasza projektowa ekipa te? liczy nietoperze i cieszy si? ka?dym spotkanym osobnikiem. Dla nas najpi?kniejszy widok przedstawiaj? ?pi?ce podkowce ma?e.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z liczenia nietoperzy autorstwa ?ukasza P?oskonia.

Więcej…
 

O podkowcu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Drukuj PDF

29 listopada br. na Wydziale Le?nym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odby?o si? seminarium podczas ktrego zosta? zaprezentowany projekt Lasw Pa?stwowych w ramach programu LIFE+: "Ochrona r?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych w tym w ramach Siecie Natura 2000 " promocja najlepszych praktyk" realizowany jest przez Centrum Koordynacji Projektw ?rodowiskowych.

Jednym z zada? tego projektu jest promocja tzw. dobrych praktyk - czyli najlepszych projektw z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenach le?nych. Podczas spotkania zosta?y zaprezentowane trzy takie projekty:

Zbigniew Szel?g nadle?niczy z ?opuchwka, zaprezentowa? projekt ochrony pachnicy,

Marcin Majrzak nadle?niczy z Tuczna zaprezentowa? projekt zabezpieczenia zimowiska nietoperzy w Strzalinach.

Jolanta W?giel z PTPP "pro Natura" zaprezentowa?a projekt ochrony podkowca ma?ego w Polsce.

Więcej…
 

Podkowcowy projekt jako przyk?ad dobrej praktyki - seminarium w Poznaniu

Drukuj PDF
29 listopada na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odb?dzie si? seminarium pt. "Program Life+ w promocji ochrony przyrody". Celem spotkania jest przybli?enie s?uchaczom dwch projektw realizowanych przez jednostki Lasw Pa?stwowych.

W?rd prezentowanych projektw znalaz? si? projekt pt. "Ochrona r?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych, w tym w ramach sieci NATURA 2000 - promocja najlepszych praktyk" . Jednym z zada? tego projektu jest promocj? najlepszych praktyk w zakresie ochrony r?norodno?ci biologicznej w ramach sieci Natura 2000. I w?a?nie jako "dobra praktyka" zostanie zaprezentowany nasz podkowcowy projekt. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Więcej…
 

Podkowiec sypia w baroku - zapraszamy przeczytania artyku?u w Tygodniku Powszechnym

Drukuj PDF

W ko?ciele w Jaworkach mszy s?ucha sze??set osb i dwie?cie podkowcw ma?ych. Dziesi?? kilometrw dalej w s?owackiej Lesnicy parafia liczy pi?ciuset wiernych i trzysta nietoperzy...

dalsza cz??? artyku?u na stronie Tygodnika Powszedniego

Więcej…
 


Strona 2 z 14