Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

PTPP "pro Natura" na VIII Festynie Ekologicznym w Radziechowach

Drukuj PDF

11 czerwca w Zespole Szk? im. ks. pra? Stanis?awa Gawlika w Radziechowach odby? si? doroczny VIII ju? Festyn Ekologiczny organizowany przez urz?d Gminy Radziechowy-Wieprz.

Cz?onkowie PTPP "pro Natura" aktywnie uczestniczyli w tej imprezie. Miedzy innymi zaprezentowali swoje stoisko, gdzie tematem przewodnim by? oczywi?cie podkowiec ma?y.

Więcej…
 

Drukuj PDF

Zapraszamy do udzia?u w programie ochrony podkowca ma?ego, jednego z najbardziej zagro?onych nietoperzy w Europie. Wystarczy w letnie wieczory... liczy? nietoperze.

Więcej…
 

Jak wy?ledzi? podkowca?

Drukuj PDF

Po raz kolejny z ekipa naszego projektu, prbowa?a wy?ledzi? podkowce. ?apane w nocy w specjalne sieci, podkowce zostawa?y zaopatrzone w nadajniki a potem wypuszczone. W dzie? szukali?my naszych nietoperzy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z telemetrii podkowca autorstwa ?ukasza P?oskonia.

Więcej…
 

Nagrody rozdane

Drukuj PDF

W dniu 4 kwietnia 2011 roku o godz. 12.00 w Staros?deckim Centrum Kultury Sztuki "Sok?" oby?a si? uroczysto?? otwarcia wystawy oraz wr?czenie nagrd laureatom konkursu plastycznego "Podkowiec ma?y - Nasz ulubiony nietoperz". Zapraszamy do fotorelacji z tej imprezy.

Więcej…
 

Rozstrzygni?cie konkursu plastycznego "Podkowiec Ma?y - Nasz ulubiony nietoperz"

Drukuj PDF

Dnia 21 lutego 2011 roku w Krakowie rozstrzygni?to konkurs plastyczny "Podkowiec Ma?y - Nasz ulubiony nietoperz" zorganizowany przez Zesp? Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Ma?opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody pro Natura.

Więcej…
 

Drukuj PDF

Dzi?ki podkowcom uda?o si? wyremontowa? ko?ci? w w Dubnem (woj. Ma?opolskie). Zadowoleni s? wszyscy. Mieszka?cy maj? pi?knie odnowiony zabytek, nietoperze ?wi?ty spokj.

Za unijne ?rodki przeznaczone na ochron? nietoperza - podkowca ma?egowymieniono dach dawnej ?emkowskiej cerkiewki, dzi? ko?cio?a ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem niedaleko Muszyny.

Sytuacja ko?cio?a w Dubnem (a razem z ni? sytuacja przebywaj?cych na strychu kolonii nietoperzy) by?a tragiczna. Ciekn?cy dach powodowa? murszenie wewn?trznych belek konstrukcyjnych.Obiekt prawdopodobnie nie doczeka?by si? szybkokonserwacji, bo ko?ci? pod wezwaniem ?w. Micha?a Archanio?a utrzymuje zaledwie 48 parafian, z czego 12 to dzieci.

Więcej…
 


Strona 10 z 14