Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Podkowcowe mamy policzone

Drukuj PDF

Czerwiec to pracowity miesi?c dla pracownikw projektu. W tym miesi?cu trzeba zd??y?, odwiedzi? 80 kolonii rozrodczych naszych podopiecznych - podkowcw ma?ych. Liczymy na strychach nasze ci??arne podkowcowe mamy, tu? przed ich rozwi?zaniem. W sierpniu odwiedzimy naszych nietoperzowych przyjaci? jeszcze raz i wwczas zaobserwujemy jak si? chowaj? tegoroczne maluchy.

Więcej…
 

W czerwcu rodz? si? ma?e podkowce

Drukuj PDF

Po oko?o dwch miesi?cach ci??y , na prze?omie czerwca i lipca przychodz? na ?wiat m?ode podkowce. Najcz??ciej samice rodz? jedno m?ode. W kolonii rozrodczej rozmna?a si? 50-70 proc. samic, poniewa? nie ka?da samica rodzi potomstwo co roku. Mo?e niektre mamy, bior? sobie urlop wypoczynkowy J

Podczas porodu samica wisi g?ow? w d? (inaczej ni? u innych krajowych nietoperzy). Mama od razu przytrzymuje m?ode skrzyd?ami, trzyma je mocno, wylizuje i kieruje na drug? par? sutkw. Noworodki podkowcw maj? wi?c przywilej chocia? przez chwil? pospa? jak normalny ssak g?ow? do gry. M?ode przychodz? na ?wiat zupe?nie nagie. Dojrza?o?? p?ciow? maluchy uzyskuj? w drugiej jesieni ?ycia.

Więcej…
 

Szlakiem podkowca- relacja z liczenia nietoperzy

Drukuj PDF

Na Szlak podkowca wyruszyli?my 11 czerwca 2012; jako punkt obrali?my sobie ko?ci? w Grkach Wielkich. Akcja liczenia by?a dla naszej trjki pierwszym tego typu wydarzeniem i towarzyszy?y jej wielkie emocje. Zesp? tworzy?a nowo powsta?a grupa nietoperzowa przy Lidze Ochrony Przyrody w Katowicach: Marta Pszcz?kowska, Anna Krukowska, ?ukasz Fuglewicz.

Więcej…
 

Podkowiec w Opolu

Drukuj PDF

Do ko?ca wakacji w Muzeum ?l?ska Opolskiego, mo?na zwiedza? wystaw? fotograficzn? pt. "Program ochrony podkowca ma?ego w Polsce".

Serdecznie zapraszamy.


 

Opolska noc kultury z nietoperzem

Drukuj PDF

1 czerwca na terenie Muzeum ?l?ska Opolskiego odby?a si? noc po?wi?cona popularyzacji wiedzy o nietoperzach. Szczeglnym bohaterem wieczoru by? podkowiec ma?y, ktremu dedykowana by?a prelekcja i wystawa. Impreza ta by?a wspln? inicjatyw? Muzeum ?l?ska Opolskiego w Opolu oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaci? Przyrody "pro Natura".

Zapraszamy do fotorelacji z imprezy.

Więcej…
 

Drukuj PDF

W niedziel?, 27 maja w Uniemy?lu (gmina Lubawka) odby? si? Dzie? Otwarty Domw Przys?upowych zorganizowany przez Klub Przyrodnikw.Impreza by?a nie lada okazj? do zwiedzenia architektonicznej per?y jak? jest drewniano-murowany, przys?upowy budynek dawnej karczmy z ko?ca XVIII w.

Więcej…
 


Strona 5 z 14