Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character
Ochrona podkowca małego w Polsce

Drukuj PDF

14 marca 2012r. w Roztoce Rycerskiej podczas seminarium "Praktyczne metody ochrony nietoperzy w Beskidach" swj referat pt. "Zabytkowe budownictwo sakralne Beskidw" przedstawi? ks.dr Piotr Drewniak, Diecezjalny Konserwator Zabytkw Diecezji Tarnowskiej.

Na terenie Diecezji Tarnowskiej jest 130 ko?ci?kw i cerkwi, ktre cz?sto pe?ni? rol? ko?cio?w pomocniczych. Ich remonty przekraczaj? mo?liwo?ci wsplnot parafialnych. Obecno?? nietoperza, ktry umi?owa? sobie drewniane poddasza, pozwala pozyska? ?rodki na ich remont - mwi? ksi?dz Piotr Drewniak.

wi?cej informacji www. Drewno.pl

Więcej…
 

O ochronie podkowca w Ryglicach

Drukuj PDF

18 maja w Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych w Ryglicach zosta? zaprezentowany projekt pt. "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Uczniowie z ciekawo?ci? wys?uchali prelekcji na temat najrzadszego nietoperza w Europie. Spotkanie zako?czy?o si? pocz?stunkiem podkowcowymi cukierkami.

Zesp? Szk? Ponadgimnazjalnych w Ryglicach

Więcej…
 

Zapraszamy do Opola na nietoperzowy Dzie? Dziecka

Drukuj PDF

1 czerwca odb?dzie si? nietoperzowy Dzie? Dziecka w Muzeum ?l?ska Opolskiego w Opolu. Zapraszamy wszystkich serdecznie do uczestnictwa. W?rd atrakcji oczywi?cie nie zabraknie podkowcowych akcentw.

Więcej…
 

Drukuj PDF

Mi?o nam poinformowa?, ?e artyku? pt. "Przysz?a wiosna, trzeba pomc chroni? nietoperze" przeczyta?o ju? ponad 5 tys. osb :)

 

O podkowcu ma?ym na seminarium RDO? w Krakowie

Drukuj PDF

13 kwietnia 2012 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska w Krakowie odby?o si? seminarium po?wi?cone prezentacji dzia?a?, podejmowanych na rzecz ochrony przyrody w wojewdztwie ma?opolskim. W spotkaniu wzi?li udzia? pracownicy instytucji i organizacji, ktre obecnie realizuj? projekty s?u??ce ochronie przyrody.

W?rd licznie zaprezentowanych referatw znalaz?a si? prezentacja na temat projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce". Referat przedstawi? kierownik projektu - Rafa? Szkudlarek

Celem seminarium by?a wymiana do?wiadcze? jednostek, ktre realizuj? projekty s?u??ce ochronie przyrody. Z pewno?ci? spotkanie przyczyni?o si? do pog??bienia wiedzy na temat celw, dzia?a? i efektw ich realizacji i mo?liwo?ci pozyskiwania ?rodkw finansowych na ochron? przyrody.

Więcej…
   


Strona 6 z 14