Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Sponsorzy Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią


Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC)

Jest bezstronną, neutralną, niekomercyjną organizacją. Jej misją jest pomaganie w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w Europie Środkowej i Wschodniej. Centrum realizuje swoją misję, wspierając współpracę pomiędzy organizacjami działającymi w ochronie środowiska poprzez wspomaganie swobodnej wymiany informacji oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska. REC ma główną siedzibę na Węgrzech, w Szentendre i biura krajowe w każdym z 17 krajów-beneficjentów, którymi są: Albania, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja i Węgry.


Udział w Programie ochrony podkowca małego:

- sfinansowanie kraty zabezpieczającej wejście do Sztolni w Jarmucie.


www.rec.org.pl