Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Ochrona stanowisk zimowych

Instalacja krat lub innych zabezpieczeń w wejściach do sztolni i jaskiń


W latach 1995-2008 w ramach Programu ochrony podkowca małego zabezpieczone zostały cztery obiekty podziemne (sztolnie i jaskinie) stanowiące cenne zimowiska tego gatunku w Małopolsce oraz na Opolszczyźnie. Prace polegały na instalacji krat lub innych zabezpieczeń w wejściach do tych obiektów. Ze względu na próby forsowania takich krat w przeszłości, położenie części zabezpieczonych obiektów nie może być ujawnione.


Finansowanie projektów:
Fundacja EkoFundusz, Pieniński Park Narodowy, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie, w jednym przypadku środki finansowe zebrano podczas zorganizowanego przez PTPP „pro Natura” festynu „Nietoperzada` 95” w centrum Szczawnicy (loteria, aukcja plakatów) i skorzystano z funduszy Gazety Wyborczej w Krakowie oraz dofinansowania od Fundacji REC.


Współpraca przy realizacji:
Pieniński Park Narodowy, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie


Nadzór merytoryczny i techniczny z ramienia PTPP „pro Natura”:
mgr Rafał Szkudlarek.


Sztolnia przy Domku Myśliwskim w Głuchołazach:
Jedyne znane wówczas na Opolszczyźnie zimowisko podkowca małego. Poza podkowcem w sztolni zimują również gacki brunatne. W 2005 roku wymieniono zniszczoną kratę w wejściu do sztolni na nową, bezpieczną dla nietoperzy i jednocześnie chroniącą otwór przed zasypaniem.


Finansowanie projektu:
Fundacja EkoFundusz


Nadzór merytoryczny i techniczny z ramienia PTPP „pro Natura”:
mgr Rafał Szkudlarek.

Stara zniszczona i nowa krata zabezpieczająca
Wejście do Sztolni przy Domku Myśliwskim w Głuchołazach
(fot. R. Szkudlarek).

Instalacja nowej kraty w 2008 roku
(fot. R. Szkudlarek).