Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Sponsorzy

Fundacja EkoFundusz

W kwietniu 1992 roku Minister Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, powołał EkoFundusz, nadając mu statut niezależnej, nie nastawionej na zysk fundacji. Geneza EkoFunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego dług …
>> dowiedz się więcej


GEF/UNDP


Fundusz na Rzecz Globalnego środowiska (GEF – Global Environment Facility) powstał w 1991 roku jako mechanizm finansowy zarządzany przez 3 agendy ONZ: Bank Światowy, UNEP oraz UNDP. Celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym. Zasoby Funduszu, pochodzące z najbogatszych krajów świata…
>> dowiedz się więcej


Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne


Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne zostało założone w 1858 roku i jest działającą na całym świecie organizacją z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Działania Towarzystwa skoncentrowane są głownie na obszarze wschodniej Afryki, któremu wiele czasu oraz pracy poświecił jego wieloletni prezydent Dr. Bernhard Grzimek. Towarzystwo jest niezależną i nie nastawioną na zysk organizacją. Projekty są finansowane ze składek członkowskich, darowizn oraz rozmaitych fundacji…
>> dowiedz się więcejGazeta Wyborcza w Krakowie


Udział w Programie ochrony podkowca małego:
– dofinansowanie kraty zabezpieczającej wejście do Sztolni w Jarmucie.

>> krakow.gazeta.pl

Pieniński Park Narodowy

Jego historia sięga 1921 roku, kiedy to z inicjatywy prof. Władysława Szafera na terenie będącym własnością Stanisława K. Drohojewskiego powstał rezerwat dla ochrony łąk wokół ruin Zamku w Czorsztynie (7,5 ha). W sierpniu 1932 r. na obszarze 423 ha proklamowano utworzenie w polskich Pieninach Parku Narodowego, w tym samym też roku powstał czechosłowacki Pieniński Park Narodowy…
>> dowiedz się więcejRegionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią

Jest bezstronną, neutralną, niekomercyjną organizacją. Jej misją jest pomaganie w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w Europie Środkowej i Wschodniej. Centrum realizuje swoją misję, wspierając współpracę pomiędzy organizacjami działającymi w ochronie środowiska poprzez wspomaganie swobodnej wymiany informacji oraz udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska…
>> dowiedz się więcejWojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie

Udział w Programie ochrony podkowca małego:
– sfinansowanie kraty zabezpieczającej wejście do Jaskini Diabla Dziura.


Wojewódzki Konserwator Przyrody z Nowego Sącza

Udział w Programie ochrony podkowca małego:
– dofinansowanie remontu dachu kościoła w Jaworkach.