Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

EkoFundusz

Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w Beskidach – etap III


Cel projektu:
Zachowanie wybranych stanowisk podkowca małego oraz innych gatunków nietoperzy w Beskidach i stworzenie warunków do wzrostu liczebności ich populacji.


Opis projektu:
Projekt jest kontynuacją prowadzonych od 2005 roku przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” prac w ramach projektów „Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy na terenach górskich w Polsce – część I” oraz „Ochrona podkowca małego w Polsce – etap II”. Wszystkie finansowane były przez Fundację EkoFundusz.


Ochrona Podkowca Małego w PolsceW trakcie Projektu jego partnerzy przeprowadzili w obiektach będących stanowiskami nietoperzy prace remontowo-budowlane polegające na całkowitej wymianie pokrycia dachów oraz zniszczonych elementów więźby dachowej. Dotyczyło to budynków kościołów w Bruśniku, Królowej Górnej, Łososinie Górnej, Nowym Rybiu, Skrzydlnej, Słopnicach, Ujanowicach, Wierchomli Wielkiej, a także budynku szkoły podstawowej w Wojkowej. W końcu kwietnia wszystkie zaplanowane w etapie prace zostały ukończone, bądź znajdowały się w fazie nie zagrażającej już stanowiskom nietoperzy. Wyjątek stanowi Willa Maria w Szczawnicy, gdzie ze względów technicznych, cały remont przełożony został na koniec roku. Pracom towarzyszył stały nadzór przyrodniczy, którego wskazania przyczyniły się do poprawy warunków bytowania nietoperzy. Na wniosek nadzoru przyrodniczego zostały zlikwidowane w całości lub częściowo iluminacje budynków w Ujanowicach, Nowym Rybiu i Bruśniku. W Wierchomli, Bruśniku, Słopnicach i Nowym Rybiu wykonano dodatkowe, bezpieczniejsze od dotychczasowych, wloty dla nietoperzy umieszczone w powierzchni dachów.


W trakcje etapu zainstalowano również platformy na guano na strychach kościołów w Słopnicach, Kamionce Wielkiej, Paleśnicy, Ujanowicach, Wleniu i Węglówce. Platformy wykonane zostały z drewna zakonserwowanego bezpiecznymi dla nietoperzy impregnatami. Powierzchnie platform pokryto folią paro-przepuszczalną, zaś tam gdzie było to niezbędne wykonano trapy i drabiny umożliwiające bezpieczny dostęp podczas prac porządkowych.


Dla promocji Projektu i całego Programu ochrony podkowca małego przygotowano stronę internetową. Poza informacjami o efektach projektu strona zawiera również informacje przydatne w planowaniu przestrzennym (lokalizacje cennych stanowisk letnich) oraz materiały dotyczące biologii i ochrony podkowca. W założeniach projektu strona ma być stale aktualizowana. W ramach promocji kontynuowano również cykl prelekcji w szkołach w regionie prowadzonych działań ochronnych. Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i z pewnością przyczyniły się zarówno do popularyzacji Projektu, jak i poszerzenia wiedzy o nietoperzach i ich ochronie.


Przeprowadzono inwentaryzację znanych stanowisk podkowców małych. Celem prac było oszacowanie wielkości populacji tego gatunku w Polsce i określenie priorytetowych zadań ochronnych. W trakcie inwentaryzacji prowadzono również rozmowy z gospodarzami obiektów, oznakowywano wloty dla nietoperzy i instalowano tablice z zaleceniami ochronnymi. W niektórych przypadkach konieczne było przeprowadzenie doraźnych działań ochronnych polegających np. na zabezpieczeniu wlotów.


Podsumowaniem Projektu jest wystawa fotograficzna prezentująca efekty wszystkich jego dotychczasowych etapów, a także zdjęć związanych z ochroną podkowca małego i innych nietoperzy w południowej Polsce. Miejscem pierwszej prezentacji wystawy jest Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach.


Jednostka realizująca:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
ul. Podwale 75
50-449 Wrocław
tel./fax: (071) 3430958.


Czas realizacji projektu (lata):
2008-2009


Obszar działania (województwa):
dolnośląskie i małopolskie


Dotacja Fundacji EkoFundusz dla PTPP „pro Natura” i gospodarzy stanowisk nietoperzy:
2 931 030,00 PLN


Biuro Projektu:
PTPP „pro Natura”
Podwale 75
50-449 Wrocław
tel. kom.: 604 960390
e-mail: nietoperze@eko.wroc.pl