Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Sponsorzy GEF/UNDP

Fundusz na Rzecz Globalnego środowiska (GEF – Global Environment Facility) powstał w 1991 roku jako mechanizm finansowy zarządzany przez 3 agendy ONZ: Bank Światowy, UNEP oraz UNDP. Celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym. Zasoby Funduszu, pochodzące z najbogatszych krajów świata (ale i też od niektórych późniejszych beneficjentów) przeznaczone są dla krajów, które samodzielnie nie są w stanie podołać tym globalnym wyzwaniom. Do krajów będącymi beneficjentami GEF należą także kraje przechodzące od początku lat dziewięćdziesiątych transformacje polityczno-gospodarczą, w tym także Polska.


Udział w Programie ochrony podkowca małego:

- dofinansowanie remontu dachu kościoła w Bukowcu,
– sfinansowanie części badań inwentaryzacyjnych w Beskidach.


www.undp.org