Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

 • .
 • .
 • .

Remonty pokryć dachowych

Opublikowano: 17.04.2009, 11:05
news5

Latem samice podkowca małego tworzą kolonie, w których rodzą i wspólnie wychowują potomstwo. Na miejsce przebywania takich zgrupowań zwanych koloniami rozrodczymi nietoperze te wybierają zwykle duże, nie użytkowane strychy, posiadające odpowiednie wloty. Są to najczęściej obszerne poddasza kościołów, cerkwi, zamków, dworów i innych tego typu obiektów …


Występujący w ostatnich latach proces zmian charakteru budownictwa oraz nasilające się remonty budynków, połączone z uszczelnianiem strychów, powodują, że liczba bezpiecznych i dostępnych i dla nietoperzy schronień gwałtownie maleje. Dlatego, utrzymanie istniejących stanowisk podkowca małego staje się niezmiernie ważną sprawą dla zachowania populacji tego gatunku w Polsce.


Jedną z metod zapewniających nietoperzom zachowanie istniejących schronień są wykonane w sposób bezpieczny dla tych zwierząt remonty, zwykle polegające na wymianie pokryć dachowych. Takie remonty wykonywane są w obiektach będących cennymi stanowiskami nietoperzy, w których stan techniczny pokrycia dachu wymaga przeprowadzenia prac remontowych natychmiast lub najpóźniej w ciągu kilku najbliższych lat. Są to sytuacje, w których pozostawienie aktualnego stanu stwarza realne zagrożenie dla istnienia stanowiska.


W ramach projektu wykonywana jest wymiana pokryć dachowych w 10 obiektach, w których przebywają cenne kolonie rozrodcze podkowca małego. Prace prowadzone są w sposób bezpieczny dla nietoperzy, w terminach gdy zwierzęta przebywają w schronieniach zimowych, z wykorzystaniem nietoksycznych środków ochrony drewna oraz z zapewnieniem nietoperzom bezpiecznych wlotów. Takie wykonanie remontów jest gwarancją dalszego istnienia stanowisk, a dodatkowo pozwala na zoptymalizowanie warunków wewnątrz schronień pod kątem potrzeb nietoperzy.


Większość remontowanych obiektów to budynki zabytkowe o dużej wartości historycznej. Chroniąc zamieszkujące w nich nietoperze, projekt przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.


   Lista remontowanych obiektów:

   • 1. Kościół pomocniczy pw. Św. Michała Archanioła w Dubnem
   • 2. Kościół filialny pw. Św. Łukasza w Jastrzębiku
   • 3. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej
   • 4. Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny PM w Kamionce Małej
   • 5. Kościół filialny pw. Św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej
   • 6. Cerkiew filialna pw. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej
   • 7. Młyn w Pierśćcu
   • 8. Kościół filialny pw. Św. Dymitriusza w Szczawniku
   • 9. Cerkiew filialna pw. Św. Dymitra w Śnietnicy
   • 10. Kościół przy pustelni Św. Jana w Trzcianie

  • Jolanta Węgiel

   (Fot.: Ł. Płoskoń).

   (Fot.: Ł. Płoskoń).

   (Fot.: Ł. Płoskoń).

   (Fot.: Ł. Płoskoń).

   (Fot.: Ł. Płoskoń).

   (Fot.: Ł. Płoskoń).

   (Fot.: Ł. Płoskoń).