Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Podkowcowy projekt jako przykład dobrej praktyki – seminarium

Opublikowano: 14.11.2012, 17:59
gallery_image_8167801

29 listopada na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się seminarium pt. ”Program Life+ w promocji ochrony przyrody”. Celem spotkania jest przybliżenie słuchaczom dwóch projektów realizowanych przez jednostki Lasów Państwowych.

Czytaj >>