Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Kościół w Ropie

Położenie: woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Gorlice, Beskid Niski.

Kościół po konserwacji pokrycia dachu (Fot.: R. Szkudlarek).

Obiekt bardzo zniszczony i wymagający gruntownego remontu. W 2006 roku przeprowadzono prace mające pomóc zachować obecny stan budynku, tak aby zamieszkująca go kolonia podkowca małego mogła nadal mieć w nim schronienie. Oczyszczono i zakonserwowano antykorozyjną farbą dach i hełmy wież kościoła, wykonano podest na guano. Przed kościołem postawiono tablicę informacyjną.


Finansowanie projektu: Fundacja EkoFundusz


Nadzór merytoryczny i techniczny z ramienia PTPP „pro Natura”:
mgr Rafał Szkudlarek

Kościół przed remontem
(Fot.: R. Szkudlarek).

Malowanie dachu kościoła
(Fot.: R. Szkudlarek).

Podest na guano wykonany na strychu
kościoła (Fot.: R. Szkudlarek).

Tablica informacyjna postawiona przed
kościołem (Fot.: R. Szkudlarek).

[Powrót do poprzedniej strony]