Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Ochrona nietoperzy – warsztaty

Opublikowano: 25.09.2013, 11:27
130925_2

W dniach 19-20 września br., w Rytrze oraz na terenie Beskidu Sądeckiego, odbyły się warsztaty dotyczące ochrony nietoperzy. Wybór lokalizacji warsztatów był podyktowana tym, że w Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Wyspowym realizowany jest największy w Europie projekt ochrony ginącego gatunku nietoperza – podkowca małego.

 

W warsztatach wzięli udział pracownicy Lasów Państwowych, członkowie przyrodniczych organizacji pozarządowych, przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków krajobrazowych, pracownicy instytucji naukowych, studenci i osoby prywatne.

 

Pierwszego dnia warsztatów w Rytrze odbyły się zajęcia teoretyczne, które prowadził Rafał Szkudlarek, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz Maciej Fuszara z Polskiej Akademii Nauk  Trenerzy przekazali uczestnikom informacje m.in. o biologii, zagrożeniach oraz metodach ochrony wybranych gatunków nietoperzy, a także zaprezentowali najważniejsze projekty realizowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce, uznane w projekcie Life+ za najlepsze praktyki ochrony tych ssaków.

 

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz sprzętu służącego do badań i monitoringu nietoperzy, m.in. różne rodzaje detektorów służących do rejestracji ultradźwięków wydawanych przez zwierzęta, sieci do odłowu nietoperzy oraz urządzenia do badań telemetrycznych.

 

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów zapoznali się z praktycznymi działaniami w zakresie  ochrony nietoperzy, realizowanymi przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, w ramach wieloletniego programu finansowanego obecnie z instrumentu LIFE+. W Leluchowie zobaczyli wyremontowany dach kościoła, w którym znajduje się kolonia rozrodcza około 200 podkowców małych. Kolejnym odwiedzonym obiektem była stara cerkiew w Krynicy Zdroju gdzie wykonana została platforma na guano. Leśne siedliska nietoperzy były prezentowane na terenie rezerwatu „Las Lipowy Obrożyska” koło Muszyny. Wielu uczestników warsztatów w ankiecie ewaluacyjnej podkreślało bardzo wysoki poziom merytoryczny warsztatów oraz doskonałą znajomość tematu przez trenerów.

 

Fot. Aneta Fiskies

Fot. Aneta Fiskies

 

Źródło: http://www.bestpractice-life.pl/aktualnosci/najlepsze-praktyki-ochrony-nietoperzy.html