Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Zapewnienie przyjaznego otoczenia budynku

Należy unikać całkowitej wycinki lub nadmiernego ogławiania drzew i krzewów okalających budynek. W przypadku, w którym wycinka okazuje się być niezbędna, ze względu np. na zły stan drzew, warto jest zaplanować ponowne ich nasadzenie. Najlepiej zrobić to w taki sposób, aby mogły one spełniać funkcję zarówno trasy przelotu jak i bazy żerowiskowej dla nietoperzy. Najlepsze w tym przypadku są rodzime drzewa liściaste np. lipy, jesiony czy dęby odpowiednio uzupełnione krzewami. Należy nasadzić je w ten sposób, aby stanowiły ochronę dla wlotu wykorzystywanego przez nietoperze i korytarz ekologiczny prowadzący od budynku do najbliższego potencjalnego żerowiska (lasu, parku) lub zbiornika czy cieku wodnego. Drzewa liściaste oraz krzewy również same w sobie stanowią odpowiednią bazę żerowiskową, szczególnie dla podkowców małych.


Nie należy instalować nadmiernego oświetlenia budynku, a w szczególności lamp halogenowych emitujących białe światło. Najlepsze są w tym przypadku tradycyjne latarnie. Oświetlają one budynek jedynie częściowo, pozostawiając zacienioną jego górną część, w tym wlot dla nietoperzy. Ponadto żółte światło w mniejszym stopniu przywabia owady, pozostawiając je w miejscach dostępnych dla podkowców.

Kościół w otoczeniu starych drzew i krzewów stanowi wymarzone schronienie dla podkowca małego i innych nietoperzy.

Obok zamku – widoczny pas zadrzewień usytuowany wzdłuż rzeki – idealna trasa migracji, żerowisko oraz wodopój.

[Powrót do poprzedniej strony]