Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna

Wiele spośród ogólnie dostępnych środków do impregnacji i konserwacji materiałów budowlanych zawiera silnie trujące składniki, szkodliwe również dla ssaków. Jest to szczególnie niebezpieczne dla zwierząt, które mieszkają i wychowują młode w bezpośrednim sąsiedztwie nasączonego nimi drewna. Środki te są przez nietoperze nie tylko wdychane, ale również wcierane przez skórę, kiedy zwierzęta wisząc na strychu lub przeciskając się przez szczeliny, ocierają się o elementy konstrukcyjne dachu.


Działanie takich środków może prowadzić do śmierci lub bezpłodności nietoperzy. Warto nadmienić, że substancje te są szkodliwe również dla ludzi i każda wizyta na zakonserwowanym w ten sposób strychu, jak i praca z takimi środkami może mieć niekorzystny wpływ również na nasze zdrowie!

[Powrót do poprzedniej strony]