Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Niepokojenie nietoperzy

Częste wizyty na strychu w okresie rozrodu, świecenie latarką i hałasowanie, powodują płoszenie się nietoperzy. W efekcie może to doprowadzić do opuszczenia przez nie schronienia. Nietoperze nierzadko stają się również ofiarami wandalizmu i sadyzmu ludzi. Często jest to wywołane różnego rodzaju mitami i przesądami dotyczącymi tych zwierząt.

[Powrót do poprzedniej strony]