Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Instalacja budek na strychach i ścianach budynku

Aby zachęcić nietoperze do zamieszkania w naszym budynku, można zainstalować różnego rodzaju budki, które stanowią atrakcyjne schronienie dla gacków, karlików, borowców i małych gatunków nocków. Są szczególnie dobrym rozwiązaniem, kiedy po remoncie dachu lub elewacji budynku, nie pozostawiono dla nietoperzy żadnych szczelin, w których mogły by się ukryć.


Najprostsza budka to po prostu dwie deski, połączone z trzech stron listewkami. Jedna z desek powinna być trochę dłuższa i wystawać, tworząc tzw. lądowisko dla nietoperzy. Ważnym jest aby budka wykonana była z nieheblowanego i nielakierowanego drewna. Deski od wewnętrznej strony dobrze jest jeszcze podrapać, tak aby stworzyć dodatkowe bruzdy, o które nietoperze mogą zaczepić się pazurkami. Otwór wlotowy powinien być stosunkowo wąski, aby uniemożliwić dostanie się do środka drapieżnikom (wystarczy około 2-3 cm).


Budkę taką należy zamontować pionowo na ścianie lub belkach stanowiących więźbę strychu, albo na ścianie budynku (można ją również umieścić pod ociepleniem budynku).

Schemat budki dla nietoperzy, do powieszenia na strychu lub na ścianie budynku.

Budka zainstalowana na ścianie budynku.

[Powrót do poprzedniej strony]