piątek, 26 kwietnia 2013 07:15
Drukuj

 

26 kwietnia  odby?a si? w Warszawie pierwsza w Polsce konferencja na temat zanieczyszczenia ?wietlnego przybli?aj?ca zjawisko nadmiernej emisji sztucznego ?wiat?a.

Do udzia?u w konferencji zaproszono przedstawicieli ró?nych dyscyplin nauki, jak równie? osób zainteresowanych tematem od strony praktycznej. W?ród uczestników konferencji nie zabrak?o chiropterologów.  Konrad Bidzi?ski z Uniwersytetu Gda?skiego przedstawi? wp?yw ?wiat?a na nietoperze.  W swoim wyk?adzie zaprezentowa? jako dobr? praktyk? nasz  projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".