Monitoring 2010

poniedziałek, 21 czerwca 2010 07:27
Drukuj

Ekipa naszego projektu rozpocz??a tegoroczny monitoring stanowisk letnich podkowca w Polsce. A to znaczy, ?e odwiedzamy du?e kolonie tego nietoperza i ich gospodarzy. Rozmawiamy z gospodarzami-opiekunami nietoperzy, pytamy jak mo?emy im pomc, planujemy dzia?ania w ramach dalszej wsp?pracy. Nast?pnie staraj?c si? zachowywa? szybko, cicho, spokojnie i skutecznie - liczymy nietoperze zamieszkuj?ce strych, tak ?eby jak najmniej im przeszkadza?!

Liczenie nietoperzy na strychach nie nale?y do zada? ?atwych

To tak zwane kolonie rozrodcze, czyli zgromadzenia samic, ktre wsplnie wychowuj? swoje m?ode. Teraz nasze nietoperzowe damy s? w?a?nie w ci??y. Pod koniec czerwca na ?wiat przyjd? ma?e podkowce, jedynaki. Gdy przyjedziemy z odwiedzinami w sierpniu, na drug? cz??? monitoringu, m?ode nietoperzyki b?d? ju? ca?kiem du?e, a od swoich matek b?d? si? nieco r?ni? jedynie szarym kolorem futerka.

Porwnuj?c liczby samic w ci??y z czerwca i samic z podro?ni?tymi dzie?mi w sierpniu, b?dziemy mogli oceni?, jak w tym roku maj? si? podkowce w ka?dej z kolonii. A kontrolujemy ich prawie 90 w r?nych cz??ciach po?udniowej cz??ci Polski, mamy wi?c co robi?!

Szczeglnie ciekawi jeste?my stanu liczebnego lokatorw tych strychw, ktre w zimie (gdy nietoperze hibernowa?y w podziemiach) wyremontowali?my specjalnie dla nich w ramach naszego projektu.

Wst?pne wyniki s? wi?cej ni? zadowalaj?ce! Prace trwaj?.

wi?cej informacji na temat monitoringu tutaj