Szlakiem podkowca- relacja z liczenia nietoperzy

czwartek, 14 czerwca 2012 10:13
Drukuj

Na Szlak podkowca wyruszyli?my 11 czerwca 2012; jako punkt obrali?my sobie ko?ci? w Grkach Wielkich. Akcja liczenia by?a dla naszej trjki pierwszym tego typu wydarzeniem i towarzyszy?y jej wielkie emocje. Zesp? tworzy?a nowo powsta?a grupa nietoperzowa przy Lidze Ochrony Przyrody w Katowicach: Marta Pszcz?kowska, Anna Krukowska, ?ukasz Fuglewicz.

Na miejsce przyjechali?my godzin? przed zachodem s?o?ca. W miar? jak up?ywa? czas napi?cie ros?o. Pytali?my si? nawzajem czy w ogle wylec? i tworzyli?my r?ne scenariusze. Ka?dy z nas obserwowa? inny otwr. Tu? przed godzin? 21 nast?pi? zachd s?o?ca przypisany temu dniu; po oko?o 20 minutach z okienka wy?oni? si? niewielki obiekt, naprawd? malutki. Szybkim lotem tu? przy ?cianie zni?y? si? i prawdopodobnie oblecia? ko?ci?, bo znikn?? nam szybko z oczu. Za przyk?adem powoli zacz??y si? pojedynczo i z r?nych okienek pojawia? kolejne nietoperze; na pocz?tku kilka z nich wrci?o, inne wylatywa?y i szybko znika?y gdzie?.

Zaskoczeniem dla mnie by? nies?ychany sposb wylotu podkowcw; tu? po wy?onieniu si? z okienek spada?y w d? niczym li??, dalej zwinnie odlatywa?y i ju? si? nie pojawia?y. Dwa z nich zatoczy?o kilka ciasnych p?tli pod wiat? z za?wiecon? lamp? zaledwie kilka metrw od nas!

Po wylocie, ktry trwa? nie d?u?ej ni? p? godziny zacz??y pojawia? si? o wiele wi?ksze nocki du?e. Rozpruwa?y powietrze swoimi skrzyd?ami tak ?e by?o je s?ycha?. To niesamowite ale pikowa?y w r?nych kierunkach cz?sto po kilka naraz.

Wra?enia jakie nam dostarczy?a obserwacja nietoperzy przynios?y wi?ksze emocje ni? film sensacyjny. Jest to dla nas zach?ta do odwiedzenia kolejnych punktw tym bardziej, ?e ta prosta forma monitoringu ma tak?e wymiar naukowy.

?ukasz Fuglewicz

Zaraz wylec? nietoperze. Fot. A. Krukowska

Nietoperzowy zesp?. Fot. A. Krukowska

Nietoperzowy zesp?. Fot. A. Krukowska