Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

O ochronie podkowca ma?ego w Nadle?nictwie Piwniczna

Drukuj PDF

14 marca 2012 r. w O?rodku Edukacyjnym Nadle?nictwa Piwniczna w Roztoce Ryterskiej odby?o si? seminarium po?wi?cone praktycznym metodom ochrony nietoperzy w Beskidach.

Celem spotkania by?a prezentacja aktualnych dokona?, zagro?e? i potrzeb, a tak?e dyskusja na temat przyrody Beskidw i praktycznych metod jej ochrony, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem nietoperzy.

W spotkaniu brali udzia? przedstawiciele: DGLP,CKP?, RDLP w Krakowie, Nadle?nictwa Piwniczna, Nadle?nictwa Limanowa , Nadle?nictwa Stary S?cz, Nadle?nictwa Nawojowa, Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Ma?opolskiego, RDO? w Krakowie, samorz?dw terytorialnych, Kurii Diecezji Tarnowskiej, Zespo?u Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Ma?opolskiego, Wydzia?u Le?nego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "pro Natura", a tak?e przedstawiciele prasy i TVP.

Na seminarium zosta? zaprezentowany projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Organizatorami seminarium byli:

Nadle?nictwo Piwniczna - LKP "Lasy Beskidu S?deckiego", Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura", Wydzia? Le?ny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zesp? Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Ma?opolskiego.

napisali o tym: