Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Cerkiew w Jastrz?biku ma nowy dach

Drukuj PDF

W styczniu 2012 roku zako?czy? si? remont dachu cerkwi w Jastrz?biku (gmina Muszyna). Fundusze na remont obiektu, uda?o si? uzyska? dzi?ki podkowcowi ma?emu.

Aby ocali? zabytkow? cerkiew a wraz z ni? kolonie rozrodcz? podkowca ma?ego Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody pro Natura pozyska?o ?rodki na remont dachu z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.