Błąd
 • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Ochrona podkowca ma?ego w 2011 r

Drukuj PDF

Min?? kolejny rok realizacji Programu ochrony podkowca ma?ego w Polsce. Jak zwykle zako?czenie roku sprzyja podsumowaniom.

Co zrobili?my dla podkowca 2011?

 • W zimie 2011 roku zosta?o wyremontowane schronienie letnie podkowca - ko?ci? w Dubnem.
 • Dzi?ki akcji sprz?tania strychw, wiosnom 2011 na nietoperze czeka?y wysprz?tane letnie rezydencje.
 • W minionym roku, uda?o nam odnale?? kilka nowych cennych kolonii rozrodczych podkowcowych. Dzi?ki czemu, programem ochrony podkowca zosta?y obj?te kolejne osobniki.
 • Telemetria podkowcw z Szczyrzyca poszerzy?a wiedz? na temat ?erowisk tych nietoperzy
 • W ubieg?ym roku przeprowadzono monitoring zimowy i letni tych nietoperzy. Dzi?ki niemu na bie??co wiemy co "s?ycha?" u naszych podopiecznych
 • Rok 2011 to tak?e rok rozpocz?cia akcji "Szlakiem podkowca" .

Podkowiec w mediach

 • Podkowcowy facebook ma ju? 157 fanw
 • Nietoperz w roli g?wnej pojawi? si? w ubieg?ym roku na 25 portalach internetowych na niektrych wielokrotnie.
 • Dwukrotnie wyst?powa? w TVP
 • Dzi?ki zorganizowanemu konkursowi plastycznemu podkowca pozna?y dzieci z 344 szk? podstawowych znajduj?cych si? na terenie Zespo?u Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Ma?opolskiego.
 • W czerwcu podkowcowe stoisko pojawi?o si? VIII Festynie Ekologicznym organizowanym przez urz?d Gminy Radziechowy-Wieprz.
 • Projekt podkowcowy zosta? zaprezentowany na konferencji a przedstawiona prezentacja zosta?a opublikowana w czasopi?mie naukowych.