Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Pod koniec lata podkowce opuszczaj? swoje letnie schronienia w których wychowywa?y m?ode. Teraz najwa?niejsz? spraw? dla nich jest zgromadzenie odpowiednich zapasów t?uszczu, które pozwol? im przetrwa? zim?. Jesienne noce sp?dzaj? wi?c na intensywnych polowaniu, za? w dnie sp?dzaj? tzw. kryjówkach przej?ciowych. S? to miejsca wykorzystywane na ogó? wy??cznie w okresie wiosennym i jesiennym, zwykle kryjówki s?abo izolowane termiczne np. p?ytkie jaskinie, niewielkie piwnice, szczeliny mostów itp.

Jesie? to tak?e czas rozrodu. Rozród podkowców jak i innych naszych gatunków nietoperzy przedstawia sob? jeden z ciekawszych aspektów ich biologii. Szczególnym fenomenem biologicznym jest wielki odst?p czasu, jaki oddziela kopulacj? od zap?odnienia: pierwsza zachodzi na pocz?tku jesieni, drugie dopiero na wiosn?. Gdy zapada zmrok nietoperze kieruj?c si? swoim odwiecznym instynktem lec? w miejsca schadzek. Zjawisko to nosi nazw? jesiennego rojenia (swarming). Tajemnicze schadzki maj? miejsce w podziemiach, które cz?sto s? te? zimowiskami. Tam dochodzi do krótkiej kopulacji.

Podkowiec ma?y w kwaterze przej?ciowej. Fot ?ukasz P?osko?