BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

W dniach 19 - 21 wrze?nia 2011 roku w Jod?owym Dworze po?o?onym w Górach ?wi?tokrzyskich, odby?o si? konferencja pt. "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych".

Celem konferencji by?o ukazanie mo?liwo?ci godzenia rozwoju turystyki i rekreacji oraz ochrony ekosystemów w lasach i w miejsc uznanych jako przyrodniczo cenne.

W czasie trzydniowych obrad zaprezentowano trzydzie?ci referatów. W?ród referatów znalaz? si? nasz wyk?ad pt."Szlakiem podkowca - liczenie nietoperzy przez turystów, niezagra?aj?ce ich ochronie".