Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Gdzie lataj? podkowce ze Szczyrzyca?

Drukuj PDF

W sercu Beskidu Wyspowego w Szczyrzycu na strychu klasztoru, znajduj? si? jedno z najcenniejszych stanowisk podkowca ma?ego w naszym kraju. Nieu?ytkowe ogromne poddasze klasztoru, ?yczliwo?? gospodarzy zapewniaj? nietoperzom optymalne warunki do wychowania m?odych.

Po raz kolejny, podkowcom ze Szczyrzyca za?o?yli?my specjalne nadajniki, dzi?ki ktrym obserwowali?my gdzie lataj?w nocy. Celem bada? by?o wyznaczenie cennych dla nich miejsc (?erowisk, kwater przej?ciowych).

Tegoroczne obserwacje da?y nam du?o informacji o miejscach, w ktrych ?eruj? podkowce. Uda?o si? nam tak?e znale?? kwatery przej?ciowe wykorzystywane przez podkowce.

Kwatery przej?ciowe s? to miejsca wykorzystywane na og? wy??cznie w okresie wiosennym i jesiennym, zwykle kryjwki s?abo izolowane termiczne np. p?ytkie jaskinie, niewielkie piwnice, szczeliny mostw itp. Nietoperze podczas ?erowania, wykorzystuj? te miejsca na odpoczynek . Zadaniem kwater przej?ciowych jest zapewnienie stabilnych warunkw mikroklimatycznych, pozwalaj?cych nietoperzom na jesienn? akumulacj? t?uszczu.

?apanie podkowcw. Fot. ?ukasz P?osko?

Rejestracja osobnikw. Fot. ?ukasz P?osko?

Zak?adanie nadajnikw. Fot. ?ukasz P?osko?

Podkowiec z nadajnikiem. Fot. ?ukasz P?osko?

Piwniczka- kwatera przej?ciowa podkowcw. Fot. ?ukasz P?osko?