Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Dzi?ki podkowcom uda?o si?  wyremontowa?  ko?ció? w  w Dubnem (woj. Ma?opolskie). Zadowoleni s? wszyscy. Mieszka?cy maj? pi?knie odnowiony zabytek,  nietoperze ?wi?ty spokój.

Za unijne ?rodki przeznaczone na ochron? nietoperza - podkowca ma?ego wymieniono dach dawnej ?emkowskiej cerkiewki, dzi? ko?cio?a ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem niedaleko Muszyny.

Sytuacja ko?cio?a w Dubnem (a razem z ni? sytuacja przebywaj?cych na strychu kolonii nietoperzy) by?a tragiczna. Ciekn?cy dach powodowa? murszenie wewn?trznych belek konstrukcyjnych.Obiekt prawdopodobnie nie doczeka?by si? szybko konserwacji, bo ko?ció? pod wezwaniem ?w. Micha?a Archanio?a utrzymuje zaledwie 48 parafian, z czego 12 to dzieci.

 

Aby ocali? zabytkow? cerkiew a wraz z ni? kolonie rozrodcz? nietoperzy Polskie Towarzystwo Przyjació? Przyrody "pro Natura" pozyska?o ?rodki na remont dachu z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej . Prace remontowe prowadzono w zimie, gdy? w tym okresie podkowce ma?e przebywaj? w jaskiniach.

Wiosn? na nietoperze czeka nieprzeciekaj?cy dach, przytulne chropowate deski do przyczepiania si?, a parafianie w Dubnem ciesz? si? ju? dzi? miedzianym dachem swojej wyremontowanej ?wi?tyni.

Remont dachu ko?cio?a w Dubnem. Fot. ?ukasz P?osko?

 

Kierownik projektu - Rafa? Szkudlarek udziela wywiadu dla TVP Kraków. Fot. ?. P?osko?

Wyremontowany ko?ció?. Fot. ?. P?osko?