Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Podkowce ?pi? - czas je policzy?

Drukuj PDF

Na prze?omie stycznia i lutego wi?kszo?? polskich chiropterologw wyrusza w teren liczy? nietoperze.

Po co to robi??

W celach badawczych i dla zaplanowania skutecznej ochrony. Liczenie jest wa?ne, bo w ten sposb mo?na sprawdzi? jak si? maj? podkowce, gacki, nocki, mopki ,mroczki i inne gatunki nietoperzy. Systematyczny monitoring pozwala stwierdzi?, czy stan liczebny i sk?ad gatunkowy nietoperzy na danym terenie nie uleg? zmianie.

Liczymy nietoperze i cieszymy si? ka?dym osobnikiem. Dla nas najpi?kniejszy widok przedstawiaj? ?pi?ce podkowce ma?e. Schodz? one w g??bokie, nawet ponad 20 metrw, szczeliny i chodniki jaski?. Owini?te b?onami lotnymi i zwisaj?ce u powa?y, wygl?daj? jak ?liwki - tak zreszt? nazywane bywaj? w chiropterologicznym slangu.