Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Z?ota Jesie? z podkowcem

Drukuj PDF

Dnia 8 pa?dziernika 2010 r w Ojcowskim Parku Narodowym odby?a si? 42. Ojcowska Z?ota Jesie? - rajd terenowy dla uczniw szk? ?rednich z gmin po?o?onych wok? Ojcowskiego Parku Narodowego oraz z po?udniowej cz??ci Wy?yny Krakowsko-Cz?stochowskiej.

W tym roku do udzia?u w konkursie zg?osi?o si? 58 dru?yn z 10. szk?. W sumie w rajdzie wzi??o udzia? ok. 350. osb, licz?c nie tylko konkursowiczw, ale rwnie? kibicw z II LO w Olkuszu i VI LO z Krakowa, ktrzy przybyli dopingowa? dru?yny ze swoich szk?.

W tym roku dla uczestnikw przygotowano jedn? tras?. Punkt startowy usytuowany by? przy granicy Parku w miejscowo?ci Murownia, dalej trasa przebiega?a drog? serpentynow?, dnem Doliny Pr?dnika i "drewniana drog?" do otoczenia budynkw LO i Gimnazjum w Skale. Uczniw w Ojcowskim Parku Narodowym przywita?o jesienne s?o?ce i pi?kny, kolorowy krajobraz Doliny Pr?dnika. Jedynie temperatura da?a si? troch? we znaki, zbli?ona by?a do tej, ktra ? panuje w ojcowskich jaskiniach. Pami?tacie ile wynosi? :) Takie pytanie pojawi?o si? te? w czasie konkursu.

Uczestnicy, czekaj?c na wyniki konkursu, mogli ogrza? si? przy ognisku przygotowanym przez pracownikw OPN, wypi? gor?c? herbat? i upiec kie?baski. Wszyscy otrzymali broszury przekazane przez PTPP pro Natura dotycz?ce ochrony podkowca ma?ego.

wiecej informacji na temat rajdu

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9