BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Podczas poszukiwa? letnich stanowisk rozrodczych podkowca ma?ego, znaleziono najwi?ksz? w Polsce kolonie innego gatunku nietoperzy- nocków orz?sionych.

Ko?ció? w S?awkowie (fot. A.W?giel)Kolonia ta zamieszkuje strych ko?cio?a w S?awkowie i liczy ok. 500 osobników. Jest ona najwi?ksz? z dotychczas wykrytych kolonii rozrodczych tych nietoperzy w Polsce.

Znalezienie tak du?ej koloni nocków orz?sionych mo?na uzna? za rewelacj?.

Nocek orz?siony jest jednym z najrzadszych krajowych gatunków nietoperzy. W polskiej czerwonej ksi?dze zwierz?t zaliczono go do gatunków silnie zagro?onych (kategoria EN).

Jeszcze 15-20 lat temu s?dzono, ?e gatunek ten w Polsce nieomal wymar?.

Obecno?? tych nietoperzy na strychu ko?cio?a w S?awkowie, czyni go jednym z najcenniejszych przyrodniczo obiektów sakralnych w skali kraju.