Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Moneta z podkowcem ma?ym

Drukuj PDF

Z rado?ci? informujemy ?e do kolekcji specjalnych monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski w serii "Zwierz?ta ?wiata" doszed? nowy gatunek "monetowy "nasz ulubiony nietoperz podkowiec ma?y!

Na kolekcjonerw czekaj? prawie 2 miliony dwuz?otwek oraz 100 tysi?cy srebrnych 20-z?otwek z podobizn? podkowca. Do??czona jest do nich bogato ilustrowana informacja o ?yciu i ochronie tego niezwykle rzadkiego ssaka (gdzie zawarto rwnie? dane o naszym Projekcie).

S?yszeli?my ju? komentarze: Ho ho, co to za niezwyk?y nietoperz, skoro ma takie chody nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w NBP! No c?.. nie wiemy nic o "chodach", tyle tylko ?e jest to zwierz? naprawd? niezwyk?e. I wcale nas nie dziwi jego obecno?? na polskich monetach! To jeden z najrzadszych i najciekawszych gatunkw ssakw w Europie, zagro?ony w skali ?wiata, ?yj?cy w naszym kraju. A jego przetrwanie zale?y przede wszystkim od istnienia schronie? i prawid?owej, przyjaznej nietoperzom ich konserwacji, czym zajmuje si? nasz projekt. A tymi schronieniami s? budynki, w ktrych mieszkamy. I taki budynek, fragment drewnianego zabudowania, zosta? rwnie? przedstawiony na monecie 20-z?otowej.

Zach?camy do nabywania kolekcjonerskich monet, a tym samym do promowania ochrony gin?cego podkowca!

strona NBP