Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Podkowce poczu?y wiosn?

Drukuj PDF

Po d?ugiej, upartej i wytrwa?ej zimie, ktra postanowi?a wyrwna? statystyki za swoje kole?anki z lat ubieg?ych, nadesz?a upragniona wiosna. A wiosna, jak wiadomo, niesie ze sob? zmiany, ciep?o, energi?, s?o?ce, zmiany oraz ?piew ptakw. Ten ostatni mo?na by przet?umaczy?: seks! Seks! Seks! Seks! Opierzeni mieszka?cy Polski coraz liczniej przybywaj? do kraju i po?piesznie zak?adaj? rodziny. Za rozmna?anie lada dzie? wezm? si? ich skrzydlaci pobratymcy pokryci futerkiem - nietoperze.

W przypadku gackw i ich kuzynw do kopulacji dosz?o ju? przed zim?. Samice czekaj? jednak z zaj?ciem w ci??? ca?? zim?, czekaj? na przebudzenie pokarmu, czyli licznych gatunkw owadw. Poniewa? z ka?dym niemal dniem i noc? lata ich coraz wi?cej, tak?e nietoperze ko?cz? okres hibernacji. W?rd nich rwnie? te najrzadsze podkowce ma?e.


Od kilku dni obserwujemy podkowce pojawiaj?ce si? po zimowej absencji z powrotem na ko?cielnych strychach. Na razie jeszcze nie?mia?o, pojedynczo. Ale ju? w drugiej po?owie kwietnia samice powinny stworzy? zgrupowania zwane koloniami letnimi, rozrodczymi. To w tak dobranym strychowym towarzystwie grupowo matki b?d? rodzi? i wychowywa? m?ode nietoperzyki.

Podkowce ma?e pochodz?ce z niektrych rejonw Beskidw mog? si? mi?o zdziwi?. Dlaczego? Poniewa? do grona strychw wzorcowo wyremontowanych w sposb przyjazny nietoperzom dosz?y cztery nowe ko?cio?y i jeden m?yn. Zmian? poszycia dachu na trwa?y, miedziany, oraz zabezpieczenie stanowiska podkowcw wraz ze specjalnie oznaczonymi wlotami specjalnie przeprowadzono w zimie. To czas, gdy nietoperze przebywaj? w jaskiniach i innych podziemiach a prace "trychowe" mo?na wykonywa? bez obaw wyp?oszenia lataj?cych lokatorw. Wspomniane obiekty w ktrych remonty przeprowadzono w ramach projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" znajduj? si? w miejscowo?ciach: Trzcianie, Kamionce Ma?ej, Jaworznej, Kamionce Wielkiej i w Pier??cu.

Oprcz bezpiecznych i otwartych miejsc wlotu (ktre dla podkowca, nietoperza nieznosz?cego przeciskania si? przez ciasne szczeliny, musz? by? ?rednicy przynajmniej p?yty kompaktowej), na wiosenne nietoperze czeka nieprzeciekaj?cy dach, przytulne chropowate deski do przyczepienia si? i platformy do zbierania guana, wy?cielone specjaln? paroprzepuszczaln? foli?.

Nietoperzom ?yczymy spokojnego mieszkania! I owocnej wiosny!

Projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" jest finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i ?rodowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.