Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Podkowiec w Rogowie

Drukuj PDF

W dniach 23-24 marca 2010 roku w Rogowie odby?a si? VI konferencja z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrwnowa?onym le?nictwie.


Konferencja dotyczy?a praktycznych metod ochrony przyrody w kontek?cie umiej?tno?ci pozyskiwania na ten cel g?wnie zagranicznych ?rodkw finansowych. Mia?a ona charakter oglnopolskiego forum wymiany do?wiadcze? i pogl?dw, w tym do?wiadcze? w realizacji projektw wsp?finansowanych ze ?rodkw V priorytetu PO Ii?

Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" z Wroc?awia wzi??o aktywny udzia? w konferencji.

W czasie dwudniowych obrad wyg?oszono wyk?ad pt.

Projekt ochrony podkowca ma?ego realizowany w ramach V osi priorytetowej POI?

oraz zaprezentowano poster pt. Ochrona podkowca ma?ego w Polsce