Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Cel Projektu

Celem projektu jest zachowanie populacji podkowca ma?ego w Polsce i stworzenie warunkw do wzrostu jej liczebno?ci. Przedsi?wzi?cie jest kontynuacj? prowadzonych od 1996 roku przez Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" prac w ramach "Programu ochrony podkowca ma?ego", we wsp?pracy z Frankfurckim Towarzystwem Zoologicznym, GEF/SGP i Fundacj? EkoFundusz. Projekt jest realizacj? zatwierdzonego przez Ministerstwo ?rodowiska "Krajowego planu zarz?dzania gatunkiem - podkowiec ma?y".