Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" jest wsp?finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko?ci: 1.415.296 PLN.

Celem dzia?alno?ci Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasi?gu oglnopolskim i ponadregionalnym oraz zada? lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb ?rodowiska.

Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej