Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Podkowce b?d? mog?y spa? spokojnie

Drukuj PDF

W ramach realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyjaci? Przyrody "pro Natura" projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce", w okresie letnio-jesiennym 2009 r. przeprowadzono szereg prac polegaj?cych na zabezpieczaniu wej?? do cennych nietoperzowych zimowisk. W siedmiu obiektach (jaskinie, sztolnie, piwnice) zamontowano specjalne kraty.

Wszystkie zabezpieczone przez PTPP "pro Natura" zimowiska zosta?y oznaczone specjalnymi tabliczkami, na ktrych podana zosta?a informacja kto jest ich opiekunem. Ca?e przedsi?wzi?cie realizowane jest we wsp?pracy z gospodarzami terenu: nadle?nictwami z Regionalnej Dyrekcji Lasw Pa?stwowych w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasw Pa?stwowych w Wroc?awiu, Magurskim Parkiem Narodowym, Pieni?skim Parkiem Narodowym oraz z Przedsi?biorstwem Wydobycia i Obrbki Marmuru "Marmur S?awniowice".

Sponsorem strategicznym projektu jest Unia Europejska (przedsi?wzi?cie finansowane ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Zadanie wsp?finansuje Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Tej zimy zabezpieczonych podziemiach podkowce b?d? spa? spokojnie. ?yczymy im mi?ych snw.

krata_w_otworze_jaskini
krata_w_otworze_jaskini
montaz_kraty
zimujace_podkowce

Zabezpieczanie zimowisk podkowca ma?ego (fot. R. Szkudlarek)