Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

 

Prawie 100 osób zgromadzi?o si? w Muzeum ?l?ska Opolskiego na Górze ?w. Anny, by ?wi?towa?  Dzie? Podkowca zorganizowan? przez Dzia? Przyrody Muzeum ?l?ska Opolskiego i Polskie Towarzystwo  Przyjació? Przyrody "pro Natura". Has?o  imprezy brzmia?o" Podkowce - dodaj  do ulubionych". By?y prelekcje, konkurs wiedzy o podkowcu, otwarcie wystawy po?wi?conej programowi ochrony podkowca i ognisko.

Impreza rozpocz??a si? o godzinie 9,30 przybyciem dzieci i m?odzie?y z Publicznej Szko?y Podstawowej z ?yrowej. Uczestnicy dotarli na miejsce pokonuj?c 6 km odcinek drogi pieszo. Na szcz??cie pogoda by?a wspania?a.  Po przybyciu m?odzie? i dzieci podzieli?a si? na grupy, w których realizowala kolejne punkty programu. Wszyscy ucz?stnicz?cy w Dniu Podkowca wykazali si? ogromnym zaanga?owaniem. Jeden z pierwszoklasistów skomentowa? imprez? zdaniem " Podkowce s? super"