Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

Mi?o nam poinformowa?, ?e projekt pt. "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" zosta? wytypowany do  tzw. "najlepszych  praktyk".

Centrum Koordynacji Projektów ?rodowiskowych w ramach  projektu  "Ochrona ró?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych, w tym w ramach sieci Natura 2000-promocja najlepszych praktyk" tworzy baz? najlepszych praktyk ochronnych.  W?ród zaprezentowanych tam projektów, jest nasz podkowiec :).  Oj b?dzie, jeszcze g?o?no o naszym nietoperzu.

Projekt "Ochrona ró?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk" jest wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO?iGW) w ramach Programu LIFE+.

strona projektu "Ochrona ró?norodno?ci biologicznej na obszarach le?nych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk"

Ochrona podkowca ma?ego w Polsce- najlepsza praktyka