Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Sezon poszukiwa? kolonii rozrodczych podkowca ma?ego 2012 dobiega ko?ca

Drukuj PDF

Pod koniec sierpnia, letnie kwatery podkowcw zaczynaj? powoli pustosze?. M?ode podkowce, z dnia na dzie? si? usamodzielni?y. Opanowa?y ju? dobrze technik? latania i zdobywania pokarmu.

Nadszed? okres, w ktrym najwa?niejsz? spraw? dla nietoperzy sta?o si? zgromadzenie odpowiednich zapasw t?uszczu, ktre pozwoli?o by im przetrwa? zim?. Dlatego nietoperzowe noce up?ywaj? na intensywnym polowaniu, za? dnie na ?nie w kryjwkach, po?o?onych jak najbli?ej ?erowiska.

Koniec lata, dla pracownikw projektu to okres zaprzestania poszukiwa? letnich schronie?, podkowca ma?ego. Tegoroczny sezon by? wyj?tkowy, bo by? ostatnim sezonem poszukiwa? letnich kwater przeprowadzonym w ramach projektu "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce".

Od 2009 roku, przeczesali?my ca?e po?udnie Polski w poszukiwaniu podkowcowych kwater. Dzi?ki projektowi znale?li?my nowe stanowiska rozrodcze podkowca ma?ego, ktre obj?li?my naszym monitoringiem.

Fot. Anna Bator