Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Radziechowskie drzewa

Drukuj PDF

Dnia 14-stego sierpnia 2012 roku, w trakcie prowadzenia rutynowych dzia?a?, cz?onkowie PTTP "Pro Natura" dostrzegli, ?e w korycie potoku Wie?nik, w miejscowo?ci Radziechowy prowadzona jest wycinka drzew. Zadrzewienia te stanowi?y dogodny ci?g komunikacyjny oraz by?y cennym ?erowiskiem wykorzystywanym przez miejscow? kolonie podkowcw ma?ych.

Szybka reakcja PTTP "Pro Natura" doprowadzi?a do spotkania przedstawiciela RDO? Katowice, inwestorw oraz w?adz samorz?dowych wraz z naszym chiropterologiem, ktry u?wiadomi? miejscowe w?adze, co do znaczenia wyci?tych drzew. W trakcie tego spotkania wjt gminy Radziechowy-Wieprz zobowi?za? si? do przeprowadzenia kompensacji szkody i nasadzenia wzd?u? koryta nowych sadzonek, ktre pozwol? w szybkim tempie odtworzy? zniszczone ?erowisko.

Marcin Warcha?owski

Wyci?to oko?o 300 drzew. Fot. Marcin Warcha?owski