Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Telemetria - Szczyrzyc 2012

Drukuj PDF

Ju? po raz trzeci podkowcom ma?ym zamieszkuj?cym strych klasztoru w Szczyrzycu zosta?y za?o?one nadajniki. Celem bada? jest zdobycie jak najwi?cej informacji o sposobie ?erowania nietoperzy.

W tegorocznych badaniach oprcz pracownikw projektu, bior? udzia? studenci i naukowcy nast?puj?cych uczelni: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu . W obserwacjach wzi??a udzia? tak?e m?odzie? z IV LO w Poznaniu i Gimnazjum nr 12 w Poznaniu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z umieszczania nadajnikw. Autorem zdj?? jest nasz "projektowy fotograf" ?ukasz P?osko?.

szczyrzyc_08-25-2011_009
szczyrzyc_08-25-2011_009
szczyrzyc_08-25-2011_010
szczyrzyc_teleme_2012-07-31_007
szczyrzyc_teleme_2012-07-31_013
szczyrzyc_teleme_2012-07-31_014
szczyrzyc_teleme_2012-07-31_019
szczyrzyc_teleme_2012-07-31_026