Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko

Projekt "Ochrona podkowca ma?ego w Polsce" jest wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko w wysoko?ci 8.019.000 PLN.

Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko jest poprawa atrakcyjno?ci inwestycyjnej Polski i jej regionw poprzez rozwj infrastruktury technicznej przy rwnoczesnej ochronie i poprawie stanu ?rodowiska, zdrowia, zachowaniu to?samo?ci kulturowej i rozwijaniu spjno?ci terytorialnej.

Instytucj? Zarz?dzaj?c? Programem Operacyjnym Infrastruktura i ?rodowisko jest minister w?a?ciwy ds. rozwoju regionalnego, ktry wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programw Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Strona internetowa: PO Infrastruktura i ?rodowisko