Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Instalowanie platform na guano

Nietoperze zazwyczaj nie s? k?opotliwymi lokatorami i w?a?ciciele budynkw cz?sto nawet nie zdaj? sobie sprawy z ich obecno?ci. Czasami jednak problemem mog? by? du?e ilo?ci guana (odchodw) zbieraj?ce si? pod koloniami. W takiej sytuacji dobrym rozwi?zaniem jest zainstalowanie specjalnej platformy z desek, gromadz?cej guano i u?atwiaj?cej jego p?niejsze uprz?tni?cie.

Instalacje platform na strychach wykonywane s? w okresie przebywania nietoperzy w schronieniach zimowych tj. od pocz?tku pa?dziernika (dopuszczalne prace przygotowawcze we wrze?niu) do po?owy kwietnia. Platformy wykonane s? z drewna, a ich zewn?trzn? powierzchni? pokrywa zbrojona folia budowlana, przepuszczaj?ca par? wodn?. Drewniane elementy konstrukcyjne wymagaj?ce konserwacji impregnowane s? ?rodkami nietoksycznymi dla nietoperzy. Prace instalacyjne wykonywane s? pod nadzorem przyrodniczym.

W ramach projektu montowane s? platformy gromadz?cych guano na strychach trzech obiektw:

  1. Ko?ci? parafialny pw. Przemienienia Pa?skiego w Jaworznej;
  2. Ko?ci? pw. ?w. Micha?a Archanio?a w Dubnem;
  3. Ko?ci? filialny pw. ?w. Jana Chrzciciela w Jaworkach.

budowa_platformy
budowa_platformy
platforma
ukadanie_folii_paroprzepuszczalnej_na_platformie

Instalowanie platformy na strychu (fot. R. Szkudlarek)