Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

 

W niedziel?, 27 maja w Uniemy?lu (gmina Lubawka) odby? si? Dzie? Otwarty Domów Przys?upowych zorganizowany przez Klub Przyrodników.  Impreza by?a nie lada okazj? do zwiedzenia architektonicznej per?y jak? jest drewniano-murowany, przys?upowy budynek dawnej karczmy z ko?ca XVIII w.

 

 

Uczestnicy mogli zapozna? si? równie? z bogactwem okolicznej przyrody, technik? malarstwa na p?ótnie lnianym i wzi?? udzia? w jarmarku. Ca?y dochód z przedsi?wzi?cia b?dzie przekazany na dalsze prace remontowe w uniemyskiej karczmie.

Poniewa? do przyrodniczego bogactwa Uniemy?la zaliczy? mo?na równie? podkowca, na imprezie nie zabrak?o reprezentantów PTPP "pro Natura". W?ród uczestników jarmarku du?ym powodzeniem cieszy?y si? nasze ulotki oraz opowie?ci o ?yciu tych niesamowitych stworze?.