Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Drukuj PDF

 

14 marca 2012r. w Roztoce Rycerskiej podczas seminarium "Praktyczne metody ochrony nietoperzy w Beskidach" swój referat pt. "Zabytkowe budownictwo sakralne Beskidów" przedstawi? ks.dr Piotr Drewniak, Diecezjalny Konserwator Zabytków Diecezji Tarnowskiej.

Na terenie Diecezji Tarnowskiej jest 130 ko?ció?ków i cerkwi, które cz?sto pe?ni? rol? ko?cio?ów pomocniczych. Ich remonty przekraczaj? mo?liwo?ci wspólnot parafialnych. Obecno?? nietoperza, który umi?owa? sobie drewniane poddasza, pozwala pozyska? ?rodki na ich remont - mówi? ksi?dz Piotr Drewniak.

wi?cej informacji www. Drewno.pl