Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Sponsorzy EkoFundusz

Fundacja EkoFundusz

W kwietniu 1992 roku Minister Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, powołał EkoFundusz, nadając mu statut niezależnej, nie nastawionej na zysk fundacji. Geneza EkoFunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Rząd Polski zaproponował, aby dalsze 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie najpilniejszych przedsięwzięć w ochronie środowiska. Była to pierwsza w skali światowej inicjatywa zamiany części długu gwarantowanego przez państwo na cele ekologiczne (tzw. ekokonwersja długu). Podstawowym źródłem przychodów EkoFunduszu są wpływy z ekokonwersji polskiego długu, wynikające z umów Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Szwajcarią, Włochami i Norwegią. Odpowiednie kwoty z tego tytułu zagwarantowane są corocznie w ustawie budżetowej w dziale „obsługa zadłużenia zagranicznego” i regularnie wpłacane na konto EkoFunduszu z budżetu państwa, jako zobowiązanie Polski wobec krajów-donatorów. Fundacja od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce polskich funduszy ochrony środowiska oraz na czołowym miejscu, obok Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeśli weźmie się pod uwagę pomoc finansową udzielaną w formie bezzwrotnych dotacji. W latach 1992-2007 EkoFundusz wydatkował łącznie około 1,7 mld zł na dofinansowanie około 1 500 projektów.


Udział w Programie ochrony podkowca małego:

- dofinansowanie remontu dachu cerkwi w Rozdzielu,
– dofinansowanie prac konserwacyjnych dachu oraz podestu na guano w kościele w Ropie,
– dofinansowanie prac konserwacyjnych dachu oraz podestu na guano w cerkwi w Łosiach,
– dofinansowanie remontu dachu cerkwi w Blechnarce,
– dofinansowanie remontu dachu oraz podestu na guano w kościele w Leluchowie,
– dofinansowanie remontu dachu młyna w Pierśćcu,
– sfinansowanie podestu na guano w Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie,
– sfinansowanie podestu na guano w kościele w Szczawnicy,
– sfinansowanie podestu na guano w kościele w Łącku,
– sfinansowanie podestu na guano w cerkwi w Krynicy,
– sfinansowanie podestu na guano w cerkwi w Jastrzębiku,
– sfinansowanie podestu na guano w kościele w Bednarce,
– sfinansowanie podestu na guano w kościele w Rymanowie Zdroju,
– dofinansowanie remontu dachu oraz podestu na guano w kościele w Paleśnicy,
– dofinansowanie remontu dachu oraz podestu na guano w kościele w Wierchomli Wielkiej,
– dofinansowanie remontu dachu oraz podestu na guano w kościele w Słopnicach,
– dofinansowanie remontu dachu Szkoły w Wojkowej,
– dofinansowanie remontu dachu kościoła w Skrzydlnej,
– dofinansowanie remontu dachu kościoła w Bruśniku,
– sfinansowanie podestu na guano w kościele w Węglówce,
– sfinansowanie podestu na guano w kościele w Kamionce Wielkiej,
– dofinansowanie remontu dachu kościoła w Nowym Rybiu,
– dofinansowanie remontu dachu kościoła w Łososinie Górnej,
– dofinansowanie remontu dachu kościoła w Królowej Górnej,
– dofinansowanie remontu dachu oraz podestu na guano w kościele w Ujanowicach
– sfinansowanie części badań inwentaryzacyjnych w Beskidach,
– sfinansowanie wystawy podsumowującej projekt.


www.ekofundusz.org.pl