Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Kościół w Szczawnicy

Położenie:woj. małopolskie, powiat nowotarski, gmina Szczawnica, Beskid Sądecki.

Platforma zbierająca guano na strychu kościoła
(Fot.: R. Szkudlarek).

Schronienie kolonii rozrodczej podkowca małego. W 2006 roku na strychu kościoła zainstalowano platformę na guano, oznakowano i zabezpieczono wloty dla nietoperzy, a przed budynkiem ustawiono tablicę informacyjną.


Finansowanie projektu:Fundacja EkoFundusz


Nadzór merytoryczny i techniczny z ramienia PTPP „pro Natura”:
mgr Rafał Szkudlarek

Oznakowany wlot dla nietoperzy w okienku na wieży
(Fot.: R. Szkudlarek).

Tablica informacyjna postawiona przed kościołem
(Fot.: R. Szkudlarek).

[Powrót do poprzedniej strony]