Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

O programie ochrony podkowca małego w Święcicach

Opublikowano: 30.10.2013, 11:36

W dniach 28-29 października 2013 w Święcicach k. Ożarowa Mazowieckiego odbyło się jedno z dwóch szkoleń pn. „Najlepsze praktyki w zakresie ochrony nietoperzy” zorganizowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej na terenach leśnych w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” dofinansowanego w ramach instrumentu finansowego Life+ oraz NFOŚiGW. Dwudniowe szkolenie podzielone na część wykładową i terenową poprowadzili Marek Kowalski z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” oraz Adam Olszewski, pracownik Kampinoskiego Parku Narodowego.

Co ważne z perspektywy działalności Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” pierwszą z przedstawionych najlepszych praktyk ochrony nietoperzy w Polsce był program ochrony podkowca małego w Polsce, z resztą jeden z kilku przedstawionych przykładów działalności w tym zakresie Towarzystwa

 

W trakcie dnia terenowego uczestnicy zostali zaproszeni do Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie pokazane zostały formy ochrony nietoperzy, m.in. zabezpieczanie piwniczek.

 

Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze pracownicy Lasów państwowych. W trakcie spotkania była również możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami i osobami realizującymi różne projekty finansowane w ramach LIFE+ i przez NFOŚiGW.