Ochrona Podkowaca w Polsce

PO IiŚ
odwiedź

Ochrona Podkowaca w Polsce

Szlakiem Podkowca
odwiedź

  • .
  • .
  • .

Noc Nietoperzy 2013

Opublikowano: 30.09.2013, 09:33

27 września 2013 roku odbyła się w Czarnorzekach (gmina Korczyna) kolejna, już jedenasta, Noc Nietoperzy. Oprócz wystawy zdjęć ispotkania edukacyjnego dla dzieci i mieszańców gminy, Nocy towarzyszyła międzynarodowa konferencja Sacral Architecture In Animal Protection, zorganizowana przez Prof. Bronisława W. Wołoszyna z Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie i Komitet Ochrony Przyrody PAN.

 

Na sympozjum przedstawiono kilkanaście referatów o tematyce związanej bezpośrednio lub pośrednio z bytowaniem i ochroną nietoperzy i sów głównie w budynkach sakralnych. Zaprezentowano prace metodyczne dotyczące zbioru, oznaczania i przydatności badawczej materiału zwierzęcego na strychach i w ich okolicy, pokuszono się o ocenę patogenności materiału zostawianego przez nietoperze na strychach, przedstawiono grupy organizmów zasiedlające obiekty sakralne, a w późniejszych referatach skupiono się na nietoperzach i grupach żądłówek.

 

Pokazane wyniki badań, często długoletnich, nie tyczyłysię tylko obszaru Polski ale wybiegały daleko poza jego granice: natereny Hiszpanii, Włoch czy Ukrainy. Interesujące było wystąpienie podsumowujące badania budynków sakralnych Uzhanskego PPN na Ukrainie, sąsiadującego z Bieszczadami i NP. Poloniny. Zaprezentowano też wstępne wyniki badań nietoperzy w Magurskim Parku Narodowym.

 

Sporym zainteresowaniem, mimo wystąpienia na końcu sesji, cieszyła się prezentacja o Programie ochrony podkowca małego i zabiegach ochronnych prowadzonych w jego ramach. Duże wrażenie zrobiły zdjęcia sprzątania pokładów guana czy zmiany remontowanych budynków „przed i po”.

 

Po konferencji i posiłku odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy, wręczenie pamiątkowych medali dla osób zasłużonych w promowanie nietoperzy na Podkarpaciu, a wieczorem – ognisko i zwiedzanie ścieżki do sztolni w Czarnorzekach.